" lang="nl" /> Voorbereidingen
SCHADUWKADE

BURENOVERLEG

 Bijeenkomsten meer->Drie buurvrouwen, Annemarie, Beatrijs en Suzanne

 

Dirk Jan en Anne-Marieke

 

Willem

 BURENOVERLEG

 

Half maart 2010 zijn 20 buren aanwezig om een start te maken aan het herinneringsproject.

Het plan
Na enkele vergaderingen omarmen we het idee om alle namen op de kaderand aan de overkant van het water te laten graveren. Dan zijn vanaf de overkant de huizen die het allemaal hebben meegemaakt goed te zien.

Als elke naam met geboorte- en sterfdatum en huisnummer wordt geschreven, dan zal de intensiteit van de vervolging van joden in Amsterdam op deze gracht goed te zien zijn.
De namen van de degenen die zijn omgebracht en onze huizen blijven dan met elkaar verbonden en daardoor zijn wij weer verbonden met de geschiedenis van onze huizen.

 

Waar staan we nu, begin 2012?

 • In 2011 is een flyer gemaakt om anderen te kunnen informeren, die is verspreid onder bewoners en belangstellenden. Er is nog een klein aantal over.
 • In 2011 onderzoeken we het draagvlak bij de andere bewoners d.m.v. zoveel mogelijk gesprekken. Er wordt zeer positief gereageerd op het idee.
 • In november 2011 komen we bij elkaar. Enkele ontwerpen van het graveren van namen IN de kaderand en van naambordjes zijn voorbereid, zodat we een idee krijgen van de te maken kosten
 • Het gesprek met de stadsdeelvoorzitter (B. Oranje) & rayonmanager (R. Lagendijk) is positief, geen vergunning vereist en ook bestuur stadsdeel enthousiast over plan
 • ook andere betrokken organisaties zijn positief
 • 19 januari 2012 stellen we vast dat mei 2013 de onthulingsdatum wordt waar we naar streven.
 • Heleen Gans is accoord om vaste voorzitter te zijn
 • In mei stellen we een werkgroepen in:
  - onderzoek naar bewoners doen in stadsarchief en elders
  - plaatsen van oproepen om nabestaanden te achterhalen
  - oprichten van een stichting Schaduwkade
  - voorbereiden financiering door adopteren/sponsoring
  - PR en voorbereiden informatieteksten.
 • We stemmen voor de naam Schaduwkade. Dirk Jan is de bedenker.
 • volgende vergadering 30 augustus (alternatief 20 september)

 

Wilt u ook deelnemen aan de werkgroepen, informeer via het mailformulier op deze site.


Hiernaast op de foto's enkele van de initiatiefnemers in verschillende vergaderingen bijeen.