" lang="nl" /> HUIZEN EN NAMEN
SCHADUWKADE

HET VAN BRANTS RUSHOFJE (1732) NIEUWE KEIZERSGRACHT 28-44

Naar het overzicht                       

Naar Nwe Kgracht 26                 

Naar Nwe Kgracht 46                   meer->


VERHALEN

 Ontstaan van het hofje meer->Van Brants Rushofje

 

Prent van het hofje
1844/48

 Wapenschild van Ch. van Brants
in 1717 aan hem verleend door
Tsaar Peter de Grote

 
HET VAN BRANTS RUSHOFJE (1732) NIEUWE KEIZERSGRACHT 28-44


In 2010 heeft een afvaardiging van de bewoners van de Nieuwe Keizersgracht een heel plezierig gesprek gehad met de voorzitter van het Brants Rushofje over de vraag in hoeverre iets bekend was bij het hofje over hun joodse buren en dus ook enkele huurders van de panden van Het Brants Rushofje.
Het hofje bezat enkele panden nrs 26, 46, 48, 50.
Dat is overigens al sinds jaren al niet meer het geval.

Op het moment van het gesprek was er eigenlijk niets over die periode bekend. Het notulenboek van de vergaderingen van de regenten, van de jaren '40-'50 was onvindbaar. Het archief van het hofje is ondergebracht bij het Stadsarchief van Amsterdam.

Onze vragen konden dus niet beantwoord worden. Op welke manier zijn de joodse bewoners uitgeschreven, en hoe ging het met het plaatsen van nieuwe huurders? enz. enz. We hebben een serie vragen neergelegd. In de geschiedenis van het hofje is de oorlog vermeld als een 'erg moeilijke periode', de vrouwen die daar woonden werden door het hofje onderhouden, en de opbrengst van verhuur van de panden was ondermeer daarvoor bestemd.

Tot onze vreugde kwam echter in maart 2011 het bericht dat het Notulenboek was gevonden! De heer Donga heeft het boek meteen helemaal gelezen en zal in de nabije toekomst hierover een artikel schrijven, wat we mogelijk op deze website zullen mogen publiceren.
Uit de notulen kan nu op de website niet worden geciteerd, doch duidelijk is dat in het hofje de oorlog dichterbij was dan aanvankelijk kon worden beschreven. Er was veel ongerustheid doch ook mededogen. We zijn al met al zeer benieuwd naar het artikel over het Brants Rushofje in oorlogstijd.

 

Zie ook stadsarchief en Bureau Monumenten en de geschiedenis van het hofje, geschreven door de huidige voorzitter, de heer H. Donga.

Een paar huizen-feiten: In oktober 1733 wordt het voltooide hofje in eigendom overgegeven aan de Lutherse Gemeente te Amsterdam. Links van het complex was een onbebouwd terrein met een herberg die in 1735 werd opgekocht. Op dit terrein werden drie woonhuizen gebouwd (Nwe. Keizersgracht 46-50) met een vrij ondiepe tuin, waardoor het Van Brants-Rus hofje haar tuin achter die van de drie woonhuizen kon uitbreiden. Bovendien werd in 1898 het pand Nwe. Keizersgracht 26 verworven, zodat het hofje haar tuin ook achter dit perceel kon uitbreiden.