" lang="nl" /> ANBI
SCHADUWKADE

STEUN DE SCHADUWKADE

 

De Schaduwkade is gerealiseerd dankzij veel gulle giften. Om toekomstige en onvoorziene kosten te dekken is een kleine reserve. Mocht u nog willen bijdragen, dan heel graag.  meer->
Donatiebewijs om cadeau te doen.

 
STEUN DE SCHADUWKADE


Stichting Schaduwkade heeft een Culturele ANBI status, waardoor uw donatie aftrekbaar is van de belasting. Geeft u € 100 dan kunt u € 125 in aftrek brengen.
Ons Rekeningnummer
is 254773524 
 IBAN: NL82TRIO0254773524
 BIC: TRIONL2U
 TRIODOSBANK NV

 

ANBI informatie

De Stichting Schaduwkade is door de belastingdienst per 23 juli 2012 aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Naam:

Stichting Schaduwkade, de Nieuwe Keizersgracht herdacht.

 RSIN/fiscaal nummer: 
 8518.41.624

Contactgegevens:

 Nieuwe Keizersgracht 20

 1018 DR Amsterdam

 Tel: + 32 6 51231944

 Email: via het contactformulier


Bestuur
:

 Voorzitter: Suzanne Rodrigues Pereira

 Secretaris: Jacob Kohnstamm

 Penningmeester: Dirk Jan Veldman

 Leden: Paul Citroen en Willem Zillig


Beleidsplan/statuten (download de pdf)

Beloningsysteem:

 Bestuur en leden van de initiatiefgroep ontvangen geen beloning.

Doelstelling:

Het aanbrengen en onderhouden naambordjes ter herdenking van de in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog op de Nieuwe Keizersgracht te Amsterdam tussen de Amstel en de Weesperstraat woonachtige Joodse bewoners die tijdens WO II door de bezetters zijn weggevoerd en zijn vermoord in concentratiekampen.
Verslag activiteiten (download de pdf)

Financiële verantwoording (download de pdf)