" lang="nl" /> Onderzoek huizen
SCHADUWKADE

ONDERZOEK

Verantwoording


Voorbeeld van de namen van huisnummer 12: Schaduwkade

 
ONDERZOEK

Het onderzoek dat we hebben gedaan om zo precies mogelijk te weten wie op de Nieuwe Keizersgracht woonden en wie van hen de oorlog niet overleefden, is in november 2012 afgerond.

Aanvankelijk gingen we uit van 172 personen. Helaas is onze conclusie nu dat op 'ons' deel van de Nieuwe Keizersgracht, tussen de Amstel en de Weesperstraat, gedurende kortere of langere tijd, 213 joodse bewoners hebben gewoond, die de oorlog niet overleefden.

Ten grondslag aan ons onderzoek ligt het digitale monument (joodsmonument.nl). Op deze website staan de namen en adressen, gebaseerd op de registraties van joden in Nederland in 1941. Nader onderzoek op de archiefkaarten bij het Amsterdams Archief maakte duidelijk dat nog veel meer mensen hier woonden. Met name in de beginjaren van de oorlog zijn er veel mensen bijgekomen. Ze werden gedwongen naar Amsterdam te verhuizen vanuit heel Nederland.

 

Ons streven was zo zorgvuldig, correct en volledig mogelijk te zijn zodat we nu hopen niet iemand vergeten te zijn,  maar de werkelijkheid van toen is nooit 100% volledig weer te geven.

Bronnen van onderzoek waren:
1) Joodsmonument.nl.
2) Amsterdams stadsarchief-woonkaarten-gezins-kaarten.
3) Het archief van de Joodse Raad Cartotheek,  met toestemming van het Rode Kruis, mochten we raadplegen.

Op deze manier is de namenlijst van de bewoners van de Nieuwe Keizersgracht Amsterdam, tot stand gekomen. We hebben nadrukkelijk ervoor gekozen ons te beperken tot het deel van de gracht tussen de Amstel en de Weesperstraat, omdat hier de mogelijkheid van het leggen van een directe relatie tussen de stenen op de kade en de woonhuizen kan worden gelegd.