Wie het monument mogelijk maakten

Zonder wie het nooit gelukt zou zijn:

Velen hielpen dit monument tot stand te brengen, niet alleen financieel maar ook in woord en daad. De manier waarop het initiatief is gesteund met respect en geestdrift, heeft ons allemaal ontroerd.

Zonder namen te noemen zijn we veel dank verschuldigd aan:

  • De vele bewoners van de Nieuwe Keizersgracht die zich solidair verklaarden met dit monument en een deel van de financiën verzorgden 
  • de talloze vrienden, kennissen en betrokkenen die met een donatie deelnamen
  • de gemeente Amsterdam die zich heel bijzonder betrokken toonde en zonder wiens medewerking het monument niet in zo’n korte tijd tot stand had kunnen komen.
  • Ook de mensen van de gemeentelijke diensten en bedrijven die zich met de uitvoering van de Schaduwkade bezighielden, deden dat met extra zorg en aandacht. Geen probleem of het werd met verve opgelost, tot op de dag van de onthulling.
  • Veel dank aan de volgende fondsen en bedrijven die ons financieel steunden:

Tom Sebastiaan Gans Fonds, Stichting Amsterdamsche Fonds, Stichting Diamantbewerkers, het Oranje Fonds en de Vereniging Beurs voor den Diamanthandel.

  • Het bestuur van het Van Brants Rus Hofje
  • De firma Mijksenaar, dé wegwijzers van Nederland en gevestigd in onze buurt, gaf ons waardevolle adviezen voor onze bewegwijzering.
De Schaduwkade
De Schaduwkade

Ons doel is het bijdragen aan het ‘niet vergeten’ van het onbegrijpelijke drama dat zich voltrok. We vinden het fijn dat een aantal betrokkenen, met name familieleden die wél de oorlog overleefden, nu een plek hebben om naar toe te gaan om in stilte hun geliefden te herdenken.

Het is mooi om te zien hoeveel mensen alleen, of in kleine groepjes, dagelijks langs de kade lopen en de namen aandachtig lezen. Weer of geen weer. Jaar in en jaar uit.

Weer of geen weer, er zijn bijna aldoor bezoekers op de kade.
Weer of geen weer, er zijn bijna aldoor bezoekers op de kade.

Nog extra dank aan

Firma Erdie & Stone Repair

De zeer betrokken medewerkers van deze bedrijven hebben met volle inzet de kade op tijd gereed gemaakt. In weer en wind. Dank voor alle inspanningen.

Joods Historisch Museum

Het meedenken, het beschikbaar stellen van informatiekanalen en tijd was erg waardevol om het onderzoek naar de bewoners te kunnen doen.

Gemeente Amsterdam – Stadsdeel Amsterdam-Centrum

Elk overleg met ambtenaren verliep positief en dynamisch. De omarmen van het idee van de Schaduwkade was verrassend en heel fijn. Nog eens zonder jullie was het nooit zo soepel verlopen. Stadsdeelvoorzitter, hoofden van afdelingen en medewerkers ‘water’ en plaatsvervangers van deze of gene.. ieder deed wat hij of zij kon.

De Plantage-Weesperbuurtvereninging

Samenwerken, helpen en meedenken, dank voor jullie inzet.

Harmke Hienekamp, grafisch ontwerp

Onvermoeibaar werd alle vormgeving ter hand genomen, van flyers, tot naamborden en informatieborden. Ons materiaal zag er altijd aantrekkelijk uit, dankzij Harmke.

Bureau Browserbeest

De website van Browserbeest, een project wat veel tijd kostte en voortreffelijk werd begeleid door Els de Jong en Thijs van der Laan. Dank jullie wel.

Stichting Brants Rus Hofje  

Lutherse Diaconie  

Hermitage Amsterdam  

Fa. Mijksenaar  

Canal Bike  

Wijn Importeur Arisz

Scroll naar boven